Bireysel Danışmanlık

Alanında uzman psikologlar ile danışanın sorunlarına ilişkin hizmet verir. Depresyon, kaygı, iletişim, panik atak, fobiler, öfke kontrolü, obsesif – kompülsif bozukluk, travma gibi konularda psikoloğun yeterli ve bilgili olduğu alanlarda bireysel danışmanlık yapılmaktadır. Gizlilik ilkesiyle yürütülen danışmanlıklarda görüşmeler haftada bir, ortalama bir saat şeklinde uygulanır.