Depresyon

Kişi günün büyük bir bölümünü çökkün, üzüntülü, umutsuz geçirir. Neredeyse bütün etkinliklere, aktivitelere, hobilere karşı ilgide azalma, zevk alamama durumu oluşur. Kilo ve uyku düzenlerinde bozulmalar görülebilir. Enerji düşüklüğü, bitkinlik, yavaşlama, odaklanmada güçlük çekme gibi belirtiler olabilir. Olumsuz düşünceye odaklanma (değersizim, güçsüzüm, çaresizim), intihar düşünceleri, planlama, eyleme geçme gibi durumlar oluşabilir. Hayatının genelinde işlevsellik alanlarında düşüş meydana gelebilir.