İş Yaşamına İlişkin Sorunlar

Kariyer danışmanlığı, ekip içi iletişim, çatışma, uzlaşma, performans kaygısı, topluluk önünde konuşamama, sunum yapamama, uyumlu çalışma, ilişki ve iletişim kurma gibi sorunlar için danışmanlık alınabilmektedir.