Kaygı Bozuklukları

Özgül fobi; özgül bir nesne ya da duruma karşı belirgin bir korku, kaygı duyma durumudur. Bu durumdan kaçınılır ve bu korku gerçek tehlikeye göre orantısız bir korkudur. Hayvan, uçak, deprem, yükseklik, çevresel durumlar, kan-iğne fobileri gibi nesnel ve durumsal örnekler verilebilir. Sosyal fobi; birden çok toplumsal durumda ya da başkaları tarafından gözleneceği, değerlendirileceği durumlarda kişinin yoğun kaygı ve korku duymasıdır. Olumsuz olarak değerlendirilmekten korkar ve kaçınma davranışı sergiler. Orantısız bir kaygı ve korku durumu vardır. Sunum yapma, karşılıklı konuşma, tanımadık insanlarla karşılaşma gibi durumlarda görülebilir.

Panik bozukluk; tekrarlayan panik atak olma durumudur. Yoğun  bir korku, kaygı ve sıkıntı ile dakikalar içinde ortaya çıkan durumdur. Çarpıntı, terleme, titreme, göğüs ağrısı /sıkışması, baş dönmesi, uyuşma, ateş basması, özdenetimini yitirme korkusu, ölüm korkusu gibi karşımıza gelmektedir.

Yaygın kaygı bozukluğu ; en az 6 aylık sürenin çoğunda genel durumlar, etkinliklere( iş, okul, sosyal çevre, özel hayat, performans) karşı aşırı kaygı ve kuruntu halidir. Kişi bu kuruntuları kontrol altına almakta güçlük çeker.  Huzursuzluk, gergin olma hali, kolay yorulma, odaklanmada güçlük, kas gerginliği, kolay öfkelenme, uyku düzensizliği gibi belirtiler görülebilir.