Obsesif – Kompulsif Bozukluk

Zorla ve istenmeden gelen, belirgin kaygı ve sıkıntıya neden olan yineleyici, sürekli gelen düşünceler (obsesyon) ya da imgelerdir. Kişi düşünce, imgeleri baskılamaya çalışsa da kontrol edemez. Bu takıntısına karşı uymak zorunda hissettiği eylemlere (kompulsiyon)  geçer. El yıkama, düzenleme, denetleyip durma, dinsel sözler söyleme, sayı sayma gibi örneklendirilebilir. Düşünce ve eylemler kişinin oldukça zamanını alır ve işlevsellikte düşüş meydana gelir.