Psikolojik Testler

Danışanın duygusunu, düşüncesini, davranışını  ve kişilik özelliklerini değerlendiren bir araçtır. İşlevselliği bakımından danışmanlık süreci boyunca danışan hakkında bilgi vermek amacıyla kullanılır. Kişilik testleri aslında danışanın tutumu, becerisi, duygudurumu, bilişi ile ilgili genel ve kapsamlı bilgiler içerir. Bunlardan bazıları; MMPI (Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri), SCL-90-R (Belirti Tarama Testi), BDE (Beck Depresyon Envanteri), BAE (Beck Anksiyete Envanteri) gibi kişilik testleridir. Motor algılama, nörolojik bozulma hakkında bilgi almak adına Bender-Gestalt Görsel Motor Algı Testi, çocuğun bilişsel ve sosyal gelişimi hakkında bilgi almak adına AGTE (Ankara Gelişim Envanteri) uygulanır.